V petek, 17. novembra 2017, so petošolci za eno dopoldne postali gasilci. Študentje Pedagoške fakultete Ljubljana so jim pripravili zanimiv in pester dan dejavnosti. Potekal je predvsem na prostem. Učenci so bili razdeljeni v šest skupin. Naloge so reševali na šestih postajah. Skozi potovanje po postajah so nabirali črke, iz katerih so potem sestavili gesla, ki označujejo gasilca. Ta gesla so bila v zaključku dneva tudi predstavljena.