O šoli

 

 

selca1

Če delaš načrt za eno leto, posej seme.
Če delaš načrt za deset let, zasadi drevo.
Če delaš načrt za sto let, izobražuj ljudi.
Kaung Chung
 
 

Na PŠ Selca se zavedamo, da sta vzgoja in izobraževanje otrok odgovorno delo, katerega sadovi se bodo pobirali v bodočnosti. Skušamo slediti sodobnim metodam in oblikam dela z učenci. Med prvimi v Sloveniji, v šolskem letu 1992/93 smo uvedli opisno ocenjevanje. V jeseni 1999/2000 smo zagazili v devetletno osnovno šolo.

Smo podružnica OŠ Železniki in smo vključeni v številne projekte, tudi v evropskem merilu. Učence spodbujamo k  razmišljanju ter razširjanju in poglabljanju njihovega znanja. Trudimo se, da so učilnice zanimiv prostor, opremljen z zbirkami, pripomočki, literaturo in izdelki ter poročili učencev.

V šolskem letu 2022/2023 PŠ Selca obiskuje 91 učencev iz Selc in okoliških vasi: Dolenje vasi, Zabrekev, Topolj, Lajš, Ševelj in Studena. V Selcih učenci obiskujejo devetletno osnovno šolo pet let, v 6. razred se vozijo na centralno šolo v Železnike.

Učencem poskušamo šolsko okolje narediti prijazno, kar nam omogoča tudi okolica šole. Pred šolo asfaltirano igrišče ob lepem vremenu skorajda ni prazno, na otroških igralih na vrtu za šolo je pogosto slišati smeh in vrisk. Na hribu za šolo je ob ugodnih snežnih razmerah vse polno sankačev. Bližnji rekreacijski center Rovn nam je pogosti gostitelj.

Na področju izobraževanja poskušamo tudi na podružnici nuditi čim več. Na šoli potekajo številne dejavnosti in  tečaji. Nekatere vodijo zunanji sodelavci. Učiteljice pripravljamo in spodbujamo učence k vključevanju v različne prostovoljne dejavnosti ter natečaje in tekmovanja. Npr.:

 • Branje za Bralno značko,
 • Tekmovanje za Cankarjevo priznanje,
 • Matematično tekmovanje Kenguru,
 • Zlati sonček,
 • Krpan,
 • Tekmovanje za čiste zobe.

Prav tako bodo učenci pod vodstvom razredničark sodelujejo na raznih literarnih in likovnih natečajih, ki so objavljeni tekom šolskega leta.

Učencem omogočamo, da se naročajo na nekatere otroške in mladinske revije:

 • Zmajček,
 • Cicido,
 • Ciciban,
 • Cicizabavnik,
 • Pil,
 • Moj planet,
 • National geographic Junior.

PŠ  Selca sodeluje z domačim krajem in društvi, ki so v kraju: KS, TD, ŠD, GD, KUD in LD.

Člani GD Selca bodo v mesecu požarne varnosti pred šolo demonstrirali gašenje z vodo in gasilnimi aparati. Učenci bodo imeli možnost gašenja z gasilnim aparatom. Predstavijo nam tudi gasilsko opremo in avtomobile.

Člani LD Selca nam pokažejo svoj lovski dom in nas seznanijo z nalogami lovcev. Učenci si ogledajo tudi zbirko nagačenih živali.

Vrtcu s katerim smo pod skupno streho, naši učenci radi pokažejo kaj so se naučili pri dramskem krožku ali pouku. Starejša vrtčevska skupina bo v maju prišla na obisk v 1.r. in si ogleda, kako je pri pouku.

Na PŠ Selca učence vzgajamo k nacionalni zavednosti pri pouku in prireditvah ob spominskih dnevih in praznikih.

 

 


Dostopnost