Sodelovanje s starši

 

 1. Roditeljski sestanki
 2. Pogovorne ure
 3. Predavanja za starše
 4. Delavnice, srečanja ob različnih praznovanjih, nastopih naših učencev

PREDVIDENI RODITELJSKI SESTANKI :

 • 1. september 2023 – roditeljski sestanek za starše prvošolcev (ob sprejemu prvošolcev)

 

 •  19. september 2023

Skupni roditeljski sestanek za starše. Prisotna bo tudi ga. ravnateljica Monika Čemažar. Vodila ga bo vodja PŠ Selca ga. Sonja Čenčič. Nato bodo roditeljski sestanki še po oddelkih, ki jih bodo vodile razredničarke in vodje OPB.

Dnevni red:

 1. Nagovor ga. ravnateljice in predstavitev novosti in pomembnosti.
 2. Zobna preventiva
 3. Seznanitev s Planom dela PŠ Selca.
 4. Šolski koledar za šol. leto 2023/24.
 5. Šolski red in Vzgojni načrt šole.
 6. Organizacija oddelka podaljšanega bivanja, varstva vozačev in jutranjega varstva.

Drugi del poteka po oddelkih, vodijo jih razredniki.

 1. Učni načrt in predmetnik za dani razred.
 2. Razredna problematika.
 3. Volitev predstavnika za Svet staršev OŠ Železniki.
 4.  Razno.

Zapisnik 1_roditeljskega sestanka_19_9_2023

 

 • Februarja 2024

 

POGOVORNE URE bodo tretji torek v mesecu.

 

URNIK TEDENSKIH POGOVORNIH UR

oddelek učitelj dan ura
1. r. ga. M. Berce torek 12.05 – 12.50
1. r. ga. Petra Peternelj torek 12.05 – 12.50
2. r. ga . M. Pogačnik torek 9.30 – 10.15
3. r. ga. A. Rakovec torek 7.30 – 8.15
4. r. ga. S. Čenčič četrtek 12.05 – 12.50
5. r. ga. D. Habjan petek 8.20 – 9.05
OPB ga. D. Langerholc sreda 11.15 – 12.00
OPB ga. I. Pohleven petek 8.20 – 9.05
OPB g. A. Pfajfar ponedeljek 11.15 – 12.00

 

PREDAVANJA za starše, ki jih organizira centralna šola, so vabljen  tudi starši otrok, ki obiskujejo podružnične šole.

 

PREDSTAVNIKI ZA SVET STARŠEV  

1. r.: Klara Kušar

2. r.: Marjetka Lotrič

3. r.: Janja Lotrič

4. r.: Janez Rakovec

5. r.: Marko Nastran

 

 

Dostopnost