Šola nekoč

ZGODOVINA ŠOLE

Iz zapiskov vemo, da je v Selcih šola delovala že leta 1778 v sedaj Mihovi hiši – na klancu pod cerkvijo. Prvi učitelj je bil Ivan Notar, ki je bil leta 1790 premeščen v Poljane. Po letu 1795 viri o šoli v Selcih molčijo. Morda je bil vzrok za prenehanje šole velik požar, ki je zajel vas in povzročila revščino. Leta 1815 je okrajni loški komisariat poživil trivialko v Selcih, tokrat v prostorih mežnarije. Od leta 1818 kronika omenja sledeče učitelje: Franca Luznarja, Andreja Štormarja, Marka Kovšca, Lovra Vebra in Mihaela Berganta. Staro cerkveno poslopje je bilo slabo in dne, 4. februarje 1887  je upravitelj Bergant med poukom nalovil 3 l vode, strop pa je bilo potrebno podpreti.

 

Za novo šolsko poslopje so se Selčani le stežka in dolgo odločali. 27. novembra 1890 je stekel pouk v novem poslopju – šoli, ki je služila namenu vse do junija 1982. Število otrok, ki so takrat obiskovali šolo, je bilo stalno preko 200. Takratna dva razreda sta imela po dva oddelka. Starši so se na šolsko obveznost počasi navajali in so otroke občasno pošiljali v šolo. Leta 1904 so odprli še tretji razred. Ko se je začela 1. svetovna vojna, so bili učitelji poklicani v vojsko. Šolo je vodila Ema Peče. Leta 1919 so osnovali štirirazrednico in leta 1920 še petrazrednico. Leta 1926 je v selški šoli zasvetila električna razsvetljava. Vsako leto so v šoli pripravili razstavo ročnih del, pismenih in risarskih izdelkov. Eno takih razstav je obiskal kralj Aleksander, ki se je peljal po dolini do italijanske meje, ki je bila v tistem času na Petrovem Brdu. Selška šola je dajala poudarek na pouk kmetijstva. Pred drugo svetovno vojno je bilo v Selcih šest razredov.
Leta 1941 je v selški šoli poučevalo 6 učiteljev. Prve dni okupacije je potekal pouk še v slovenskem jeziku. Potem pa je okupator šolo zaprl in zapečatil ter učitelja Zupančiča in Markiča  odgnal v izgnanstvo, učiteljice pa so se umaknile. V času okupacije se je pouk potekal v nemščini. Šolsko poslopje je zasedla nemška policija. Po osvoboditvi, 9. maja 1945, pa so jo zasedli partizani. Pouk v Selcih se je pričel že 12. maja 1946 v Kramarjevi hiši. Poučevala je učiteljica Olga Šmid; 1.r. in 2. r. dopoldne in 3.r. in 4.r. popoldne. Tako upravitelj Zupančič, kot učitelj Markič sta se po vojni vrnila v Selca. Pouk je naslednje šolsko leto1945/46 potekal v Mladinskem domu, 16. septembra 1946 pa je obnovljeno šolsko poslopje spet začelo služiti svojemu namenu.
Želja po novem šolskem poslopju je bila močno prisotna. Iz Šolske kronike ja razvidno, da se je v šolskem letu 1960/61 »pričela uresničevati« misel o gradnji novega šolskega poslopja.  Sprejet je bil ključ za pobiranje prispevkov za novogradnjo. S šolskim letom 1965/66 se je peti razred preselil v Železnike.
Julija 1982 je bila stara šolska zgradba porušena, 22. avgusta 1982 je bila slovesna otvoritev nove šole in dveh oddelkov vrtca. Z novo stavbo so Selčani dobili tudi novo obliko osnovne šole – celodnevno osnovno šolo, ki je bila s šolskim letom 1990/91 ukinjena. Že od samega začetka je bila šibka točka ravna streha. Streha, ki je puščala in potreba po dodatnih prostorih, je v Selca v juniju 2005 pripeljala gradbenike. V poletju 2005 – najbolj deževnem kar ga pomnim, se je na selški šoli menjala streha in dvignila se je višina, tako, da smo pridobili prostor za 2 učilnici in knjižnico z medioteko. V avgustu 2007 se je zamenjala še streha nad telovadnico, vhodom in garderobami. Jeseni 2008 so v mansardi šole izdelali in opremili učilnico, ki se je za pouk začela uporabljati maja 2005. V občinskem proračunu so bila za leto 2009 zagotovljena sredstva za posodobitev vrtčevskih prostorov in pridobitev nove igralnice za »jaslično skupino«. Prvi malčki so prag te igralnice prestopili ali priplazili 1. septembra 2009. Jedilnica je premeščena v spodnjo učilnico in prenovljen je tudi tlak v telovadnici. Velika pridobitev za obiskovalce šole in zaposlenih je povečanje parkirišča za šolo in pred šolo – iz 10 parkirišč se je število povečalo na 21 parkirnih prostorov.

Pomladi 2010 so v mansardi luč sveta ugledali še manjša učilnica, prostorna in uka željna knjižnica, sodobna računalniška učilnica in sanitariji. Pomembna pridobitev je tudi dvigalo, ki bo gibalno oviranim učencem olajšal dostop do učnih prostorov.

V kroniko selške šole in zgodovino kraja bo 14. maj 2010 zapisan z zlatimi črkami. Gradbena  dela na podružnični šoli v Selcih so se po nekaj letih zaključila in slavnostno smo odprli prenovljeno šolo v Selcih.

S svojim obiskom so nas razveselili številni starši in sorodniki naših učencev ter krajani Selc in okoliških vasi. S svojo prisotnostjo pa so nas še posebej počastili vodja sektorja za osnovno šolstvo z Ministrstva za šolstvo in šport gospod Boris Zupančiča, župan Občine Železniki gospod Mihael Prevc, predstojnica kranjske enote Zavoda za šolstvo gospa Mojca Škrinjar, ravnatelj Osnovne šole Železniki gospod Franc Rant, svetniki Občine Železniki, člani sveta Krajevne skupnosti Selca.

Tako ima PŠ Selca vse prostorske pogoje za kvalitetno strokovno delo.

Junija 2014 smo z evropskimi sredstvi na šoli začeli energetsko prenovo. Zamenjano je bilo stavbno pohištvo: okna in zunanja vrata v pritličju in 1. nadstropju, energetsko so bile izolirane zunanje stene in prenovljena je bila fasada ter sanirana je bila kurilnica. Prostore in vodo bomo ogrevali na bio maso – sekance olje bo le rezervna možnost.

V šolskem letu 2018/19 smo praznovali 240 – letnico šolstva v Selcih. Pod mentorstvom učiteljic oddelkov podaljšanega bivanja so vsi učenci naše šole v projektu Zgodovinsko društvo učencev PŠ Selca, raziskovali in spoznavali zgodovino šolstva v Selcih. Izdelali so časovni trak, na katerem so bili zabeleženi vsi pomembni podatki v povezavi s šolstvom v Selcih. Podatke so pridobili z obiski Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enota Škofja Loka in na srečanjih s starejšimi vaščani, ki so obujali spomina na šolske dni. Projekt je bil zaključen ob sodelovanju s krajevnimi društvi uspešno zaključen, 30. marca 2019, s prireditvijo na igrišču pred šolo in z razstavo v šolskih prostorih. 

Šolsko leto 2019/20 bo v zgodovini šolstva v Sloveniji ostal v spominu. Začetek koledarskega leta je bila vsakodnevna novica v medijih okužba z virusom COVID- 19. V sredo, 4, marca 2020, je bil razglašen prvi primer okužbe tudi v Sloveniji. V petek, 13. marca 2020, je bila s strani NJIZ in vlade razglašena epidemija, ki naj bi po prvi informaciji zaprla šolska vrata za 14 dni. Takoj s ponedeljkom, 16. marca 2020, smo se učitelji spopadli z novo obliko poučevanja – šolanjem na daljavo, ki je potekalo kar 8 tednov za 1. triado oz. 10 tednov za 2. triado. Pouk in vse dneve dejavnosti so bile izvedene po Letnem delavnem načrtu.

Tudi v šolskem letu 2020/21  smo imeli zaradi virusa Covid-19  šolanje na daljavo. Zaradi velikega števila okuženih je Ministrstvo za šolstvo in šport podaljšalo jesenske počitnice do 6. novembra 2020. S ponedeljkom, 9. nov. 2020, smo začeli s poukom na daljavo. V torek, 26. januarja 2021, pa smo začeli z »normalnim« poukom v izrednih varnostnih razmerah le s prvo triado. S ponedeljkom, 15. februarja 2021, pa so se v šolske prostore vrnili tudi učenci 4. razreda in 5. razreda. Ker epidemija ni pojenjala, smo prešli, 1. aprila 2021, spet na pouk na daljavo. V šolo smo se vrnili s ponedeljkom, 12. aprila 2021. Epidemija je bila razglašena vse do 15. junija 2021. V času šolanja na daljavo, je knjižničarka, enkrat tedensko, izposojala knjige po predhodni najavi. Pouk in vsi dnevi dejavnosti so bili kljub šolanju na daljavo izvedeni po Letnem delavnem načrtu.

 

Dostopnost