V letošnjem šolskem letu naša šola praznuje 240. rojstni dan. Po ukazu loškega glavarsta 9. junija 1778 se v selški fari odpre šola, kamor lahko starši pošljejo svoje otroke, da se nauče pisati, čitati in računati.

Ob tej visoki obletnici smo se na podružnici v Selcih odločili, da bomo v tem šolskem letu izpeljali projekt »240 let šolstva v Selcih«. V začetku decembra je učence na hodniku pozdravila hišica, ki bo v tem šolskem letu kraj srečevanja Zgodovinskega društva učencev podružnice Selca. Društvo so ustanovili učenci z namenom, da raziščejo zgodovino šolstva v Selcih. Glede na področja, ki jih bodo raziskovali, so se razdelili na štiri oddelke: novinarski, muzejski in modelarski oddelek ter čitalniški oddelek z bukvarnico.

 

Vsi člani društva so izdelali svojo osebno izkaznico, kjer so na prvi strani izdelali figuro, ki predstavlja njih same, na notranji strani pa so napisali, v katerem oddelku bodo delovali, v čem so dobri in česa ne marajo. Preden so učenci osebne izkaznice namestili v hišico društva, so nekaj minut namenili spoznavanju drug drugega.

 

Že na samem začetku delovanja se je Zgodovinsko društvo učencev povezalo z zunanjimi društvi, ki delujejo v domačem kraju. Preko video klica nas je pozdravil skriti gost, ki nas je povabil k sodelovanju s Turističnim društvom Selca. Muzejski oddelek pa je prejel tudi že pismo Muzejskega društva Železniki. Prijazno so nas povabili k zbiranju starih šolskih predmetov. Za tri učence, ki bodo prinesli najstarejše predmete, pa so obljubili tudi nagrade.

 

Steno šolskega stopnišča že krasi tudi časovni trak vseh upraviteljev selške šole, ki so ga učenci dobili kot darilo ob častitljivi obletnici šolstva v Selcih. Časovni trak bodo učenci tekom šolskega leta v sodelovanju z arhivom v Škofji Loki še dopolnjevali s pisnim in slikovnim gradivom.

 

V sredo, 19. 12. smo se odpravili na sprehod. To ni bil običajem sprehod. Poleg tega, da smo se nadihali svežega zraka, smo obiskali tudi lokacije, kjer je v 240. letih šolstva v Selcih potekal pouk. Prvi pouk je potekal v stari mežnariji oz. Mihovi hiši. Leta 1890 so v Selcih zgradili prvo šolsko poslopje, ki je stalo desno od današnje šole. Takoj po končani  2. svetovni vojni je bila šola potrebna popravila, zato je maja in junija potekal pouk najprej v Kramarjevi hiši, ki je stala ob današnjem župnišču. V jeseni leta 1945 se je pouk en mesec izvajal še v Mladinskem domu (v današnjem Krekovem domu), nato pa so se otroci spet lahko preselili v šolsko poslopje.

 

 

 

 

 

 

Dostopnost