Zaposleni

STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek: Izobrazba
ga. Irena Benedičič prof. zgodovine in sociologije
ga. Alenka Bertoncelj učiteljica fizike in tehnike
ga. Sonja Čenčič prof. fizike in tehnike
ga. Mojca Berce prof. razrednega pouka
ga. Damijana Habjan prof. razrednega pouka
ga. Marija Krmelj učiteljica razrednega pouka
ga. Darija Langerholc dipl. vzgojitelj predšolskih otrok
g. Mitja Lorber prof. ŠVZ
g. Aleš Cankar prof. ŠVZ
ga. Petra Peternelj dipl. vzgojitelj predšolskih otrok
ga. Majda Pogačnik prof. razrednega pouka
ga. Marija Pohleven učiteljica razrednega pouka
ga. Anka Rakovec prof. razrednega pouka
ga. Katarina Primožič prof. SLO. in DMV
ga. Petra Tolar prof. razrednega pouka
 ga. Ana Luznar  prof. ŠVZ
 ga. Damjana Lotrič  učiteljica ŠVZ

 

 

 

TEHNIČNI DELAVCI

Ime in priimek Delovno mesto
ga. Cilka Tušek čistilka
ga. Jagoda Kvočka čistilka
g. Robi Geiger hišnik
ga. Helena Cankar kuharica
ga. Petra Pohleven pomočnica v kuhinji 50%