Oddelki in urniki

1. razred: 23 učencev

razredničarka: ga. Majda Pogačnik

Tedensko imajo 20 (22) ur pouka: SLO 6,  MAT 4, SPO 3, LUM 2, GUM 2, ŠPO 3, TJA- ANG 2 (izbirni predmet)

Urnik 1_razred

 

2. razred: 14 učencev

razredničarka: ga. Marija Krmelj

Tedensko imajo 23 ur pouka: SLO 7,  MAT 4, SPO 3, LUM 2, GUM 2, ŠPO 3,  TJA- ANG 2

Urnik 2_razred

 

3. razred: 20 učencev

razredničarka: ga. Anka Rakovec

Tedensko imajo 24 ur pouka: SLO 7,  MAT 5, SPO 3, LUM 2, GUM 2, ŠPO 3, TJA- ANG 2

Urnik 3_razred

 

4. razred: 25 učencev

razredničarka: ga. Marija Pohleven

Tedensko imajo 24 ur pouka: SLO 5,  MAT 5, NIT 3, DRU 2, LUM 2, GUM 1, OK 1, ŠPO 3, TJA- ANG 2

Urnik 4_razred

 

5. a razred: 16 učencev

razredničarka: ga. Damijana Habjan

Tedensko imajo 26 ur pouka: SLO 5,  MAT 4, TJA- ANG 3, NIT 3, DRU 3, LUM 2, GUM 1, ŠPO 3, GOS 2

Urnik 5_razred

 

URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI

Urnik ID