Sodelovanje s starši

 

 1. Roditeljski sestanki
 2. Pogovorne ure
 3. Predavanja za starše
 4. Delavnice, srečanja ob različnih praznovanjih, nastopih naših učencev

 

PREDVIDENI RODITELJSKI SESTANKI :

 • 15. september 2022

Skupni roditeljski sestanek za starše. Prisoten bo tudi g. ravnatelj Franc Rant. Vodila ga bo vodja PŠ Selca ga. Anka Rakovec. Nato bodo roditeljski sestanki še po oddelkih, ki jih bodo vodile razredničarke in vodje OPB.

Dnevni red:

 1. Nagovor g. ravnatelja in predstavitev novosti in pomembnosti.
 2. Seznanitev s Planom dela PŠ Selca.
 3. Šolski koledar za šol. leto 2022/23.
 4. Šolski red in Vzgojni načrt šole.
 5. Organizacija oddelka podaljšanega bivanja, varstva vozačev in jutranjega varstva.

Drugi del poteka po oddelkih, vodijo jih razredniki.

 1. Učni načrt in predmetnik za dani razred.
 2. Razredna problematika.
 3. Volitev predstavnika za Svet staršev OŠ Železniki.
 4.  Razno.

 

2.)  v februarju 2023;

Dnevni red:  

 1. Pomen skrbi za zdrav način življenja.
 2. Organiziranje Letne šole v naravi. Roditeljski sestanek vodi pomočnica ravnatelja g. Marjeta Demšar.
 3. Analiza dela in odnosov v razredu, sociogram.
 4. Razno.

 

POGOVORNE URE bodo tretji torek v mesecu.

 

URNIK TEDENSKIH POGOVORNIH UR

oddelek učitelj dan ura
1. r. ga. M. Pogačnik ponedeljek 12.05 – 12.50
1. r. ga. Petra Peternelj četrtek 12.05 – 12.50
2. r. ga . M. Berce torek 12.55 – 13.40
3. r. ga. A. Rakovec četrtek 7.30 – 8.15
4. r. ga. D. Habjan torek 10.15 – 11.00
5. r. ga. S. Čenčič četrtek 11.15 – 12.00
OPB ga. D. Langerholc sreda 11.15 – 12.00
OPB ga. M. Pohleven torek 12.00 – 12.45
OPB ga. S. Kunštek ponedeljek 12.05 – 12.50

 

PREDAVANJA za starše, ki jih organizira centralna šola, so vabljen  tudi starši otrok, ki obiskujejo podružnične šole.

 

PREDSTAVNIKI ZA SVET STARŠEV  

1. r.: Marjetka Lotrič

2. r.: Janja Lotrič

3. r.: Janez Rakovec

4. r.: Marko Nastran

5. r.: Barbara Kavčič

 

 

Dostopnost