Dejavnosti

 

JUTRANJE VARSTVO

Oddelek je organiziran za učence 1. razreda. Poteka od 6.15 do 8.15 v učilnici 1. razreda. Izvajale ga bodo: ga. Petra Peternelj, ga. Anka Rakovec, ga. Majda Pogačnik, ga. Marija Krmelj, ga. Marija Pohleven, ga. Damijana Habjan in ga. Sonja Čenčič

 

ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA

V letošnjem šol. letu bodo na naši šoli trije OPB – 61 ur tedensko.

 Vodja oddelka: Skupina: Čas:
ga. Darija Langerholc

26 učencev:

1.r + 2. r

 

Ponedeljek – petek:

12.00 – 15.45

ga. Sonja Čenčič 26 učencev:

 1. r + 3. r

Ponedeljek – petek:

12.00 – 15.45

 

 

ga. Mojca Berce

 

26 učencev:

4.r + 5. r

Torek:

12.00 – 15.50

Ponedeljek, sreda, četrtek, petek:

12.50 – 15.50

 

V času PB imajo učenci naslednje dejavnosti:

 • usmerjene dejavnosti,
 • usmerjen prosti čas,
 • kosilo,
 • samostojno učenje.

 

DOPOLNILNI  POUK IN DODATNI POUK

Predvidoma se razdelijo 50% za dopolnilni pouk in 50% na dodatni pouk. Dopolnilni pouk obiskujejo učenci, ki pri določeni  učni  snovi potrebujejo dodatno pomoč  in  razlago.

Dodatni pouk obiskujejo učenci, ki imajo pri določeni učni snovi več znanja in interesa in se jim posreduje dodatna znanja.

 

TEKMOVANJA IN NATEČAJI

Učenci PŠ Selca bodo sodelovali v naslednjih tekmovanjih:

 • Branje za Bralno značko,
 • Tekmovanje za Cankarjevo priznanje,
 • Matematično tekmovanje Kenguru,
 • Zlati sonček,
 • Krpan,
 • Tekmovanje za čiste zobe.

Prav tako bodo učenci pod vodstvom razredničark sodelovali v raznih literarnih in likovnih natečajih, ki so objavljeni tekom šolskega leta.

 

SKRB ZA OKOLICE ŠOLE

Učenci, vključeni v OPB, skrbijo za okolico šole in enkrat tedensko okoli šole na vrtu in igrišču pobirajo pod vodstvom učiteljic smeti.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

MENTOR Planirano število ur
Pevski zbor 1.r, 2.r ga. Petra Peternelj 37 ur
Pevski zbor 3.r – 5.r ga. Damijana Habjan 37 ur
Bralna značka

1. Se: 4,5      2. Se: 6,5     3. Se: 8,5

4. Se: 5     5. a: 6         5. b: 4

34,5 ur
Dramski krožek 3.r  – 5.r ga. Mira Pohleven 20 ur
Telovadni krožek za 1.r, 2.r ga. Anka Rakovec 20 ur
Telovadni krožek za 3.r – 5.r ga. Mira Pohleven 20 ur

Ročna dela  3.r – 5.r

(vezenje, šivanje, pletenje… )

ga. Damijana Habjan 20 ur
To zmoremo tudi mi za 1.r, 2.r ga. Majda Pogačnik 20 ur
Folklora 1. – 9.r ga. Sonja Čenčič 79 ur
Računalništvo 3.r – 5.r ga. Alenka Bertoncelj 60 ur

Prometni krožek 4.r

 

ga. Marija Krmelj 37 ur
Čipkarska šola ga. Irena Benedičič —-
Atletski klub Železniki- 2x tedensko atletika
Rokometno društvo Železniki- 1x tedensko rokomet
Plesna šola- 1x tedensko
URNIK interesnih dejavnosti