V letošnjem letu Selca praznujejo 1050-letnico, ko so bile prvič omenjene v uradni listini. Ker so petošolci želeli raziskati del zgodovine Selc, so se najprej odpravili raziskovat v Zgodovinski arhiv Ljubljana, v  Enoto Škofja Loka. Začetno raziskovanje je 13 učencev nadaljevalo še v šoli. Raziskovali so: obstoj priimkov vasi Selca in Dolenja vas od 17. stol., obstoj hišnih imen v Selcih od 17. stol. do danes, izgled Selc v 19. stol. in danes, Selčanko Marijo Pavlič in dva Selčana: Marka Peternelja in Josipa Peternelja, ki nam niso tako poznani, a se nam njihova dela zdijo vredna omembe.

Raziskovali so ob ponedeljkih popoldan. Delali so po skupinah. Vsaka skupina je oblikovala svoj miselni vzorec. 

Turistično društvo Selca jih je povabilo na občni zbor društva, kjer so obiskovalcem odlično predstavili svoje ugotovitve raziskovanja.

Dostopnost