Dejavnosti

JUTRANJE VARSTVO

Oddelek je organiziran za učence 1. razreda. Poteka od 6.15 do 8.15 v učilnici 1. razreda. Izvajala ga bo ga. Petra Peternelj.

 

ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA

V letošnjem šol. letu bodo na naši šoli trije OPB – 63 ur tedensko.

 Vodja oddelka: Skupina: Čas:
ga. Darija Langerholc 26 učencev:

 1. r, 2. r

 

Ponedeljek – petek:

12.00 – 16.05

ga. Irena Pohleven

 

26 učencev:

2. r, 3. r

Ponedeljek, petek:

12.00 – 16.00

Torek, sreda, četrtek

12.50 – 16.00

ga. Petra Peternelj

g. Andraž Pfajfar

26 učencev:

4. r, 5. r

Ponedeljek: 12.50 – 13.40

Petek: 12.00 – 15.10

Ponedeljek: 13.40 – 15. 35

Torek, sreda, četrtek:

12.50 – 15.25

 

V času PB imajo učenci naslednje dejavnosti:

 • usmerjene dejavnosti,
 • usmerjen prosti čas,
 • kosilo,
 • samostojno učenje.

Učenci, vključeni v OPB, skrbijo za okolico šole in enkrat tedensko okoli šole na vrtu in igrišču pod vodstvom učiteljic pobirajo smeti.

 

DOPOLNILNI  POUK IN DODATNI POUK

Predvidoma se razdelijo 50% za dopolnilni pouk in 50% na dodatni pouk. Dopolnilni pouk obiskujejo učenci, ki pri določeni  učni  snovi potrebujejo dodatno pomoč  in  razlago.

Dodatni pouk obiskujejo učenci, ki imajo pri določeni učni snovi več znanja in interesa in se jim posreduje dodatna znanja.

 

TEKMOVANJA IN NATEČAJI

Učenci PŠ Selca bodo sodelovali v naslednjih tekmovanjih:

  • Branje za Bralno značko,
  • Tekmovanje za Cankarjevo priznanje – odgovorne razredničarke,
  • Matematično tekmovanje Kenguru – odgovorna ga. Darija Langerholc,
  • Logična pošast,
  • Zlati sonček,
  • Krpan in
  • Tekmovanje za čiste zobe.

   

  Prav tako bodo učenci pod vodstvom razredničark sodelovali v raznih literarnih in likovnih natečajih, ki so objavljeni tekom šolskega leta.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR Planirano število ur
Pevski zbor, 1. r., 2. r. ga. Petra Peternelj 38 ur
Pevski zbor, 3. r. – 5. r. ga. Damijana Habjan 38 ur
Dramsko – recitacijski krožek,
3. r., 4. r., 5. r.
ga. Mojca Berce 16 ur
Telovadni krožek, 1. r., 2. r. ga. Majda Pogačnik 16 ur
Telovadni krožek, 3. r., 4. r., 5. r. ga. Majda Pogačnik 16 ur
Ročna dela,  3. r. – 5. r. ga. Damijana Habjan 16 ur
Ustvarjalne urice, 1. r. – 2. r. ga. Petra Peternelj 16 ur
Folklora, 1. r.  – 9. r. ga. Sonja Čenčič 79 ur
Računalništvo, 2. r.  –  5. r. ga. Alenka Bertoncelj 60 ur
Prometni krožek 4. r.

ga. Darija Langerholc

ga. Sonja Čenčič

47 ur
Čipkarska šola ga. Irena Benedičič —-

 

 
URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI
 
 
 

 

 


Dostopnost